Nacka Kommuns hemsida

når du om du klickar här!

Nya byggnadsprojekt i Nacka Kommun

  

Från Stadsbyggnadskontoret får du information

 om nya byggnadsprojekt i Nacka kommun.

Klicka här!

Senast uppdaterad: onsdag 16 maj 2012