Ansvarskännande Jarlabergsföräldrar

ställer upp för sina barn.

  

Goda Grannars möte mot vandalisering i Jarlaberg den 17/9 fick en uppföljare den 9/10 då ett 30-tal föräldrar och intresserade samlades för att diskutera Nattvandring i Jarlaberg. Frågan hade väckts på septembermötet av Hediye Güzel, själv politiskt verksam inom Nacka kommun. Hon hade också kallat övriga Nackapolitiker, som bor i Jarlaberg, representanter för Nackapolarna, Nattvandrarna i Sicklahalvön, Orminges nattvandrare samt Lokala brottsförebyggande rådet.

 

Arne Dahlberg – en sann eldsjäl – från Orminges nattvandrare har stor erfarenhet av nattvandring. Han gav en livfull beskrivning av hur nattvandrare agerar i olika situationer, vilka miljöer de möter – och framför allt den glädje nattvandraren känner på vandrarpassen när man möter andra engagerade människor som vill värna om det värdefullaste vi har – våra barn. Nattvandraren hotar inte, anmäler inte, ingriper inte med våld – de bara finns där på plats – säger kanske lugnt – att så borde du allt inte göra. Det gäller att lägga ett nonagressivt tryck på de stökiga ungdomarna och därmed få dem att besinna sig. Nattvandrare går aldrig ensamma – i grupper om två om båda är erfarna – eller i grupper om fyra när det finns nybörjare med i gruppen. Arne bjöd in intresserade att hänga med på en infovandring fredagen den 17/10. Man träffas i Nattvandrarlokalen Edövägen 2, Saltsjö-Boo (vid Kunskapsskolan)  kl 21,00 och håller på så länge det behövs. o

 

Lina Bergelt, själv klädd i Nackapolarnas röda jacka, berättade om den verksamhet dessa unga socialarbetare bedriver bland ungdomar. Nackapolarna är själva unga och kommer från alla delar av kommunen. De åker runt i Nacka och blandar sig med stökiga ungdomar. De har kontakt med sociala myndigheter i Nacka och anmäler till dem de ungdomar de anser håller på att spåra ur och därför behöver hjälp. Nackapolarna har sin lokal på Järla brandstation. Där hålls ett möte måndagen den 13/10 mellan kl 18,30-20,00 som intresserade kan komma till. 

 

Mårten Westberg, är en av dem som just nu håller på att organisera Nattvandrarna på Sicklaön. De ser gärna att Jarlaberg samarbetar med dem och bildar en gemensam grupp, som skulle kunna arbeta över hela området.

 

Lennart Borgh representerade Lokala BRÅ-gruppen i Nacka. BRÅ står för Brottsförebyggande rådet. Gruppen har kontakter in i kommunen. Nattvandrare har mäktiga sponsorer som ser till att de får erforderliga jackor, lokaler , försäkringar mm.

 

En av mötesdeltagarna ifrågasatte Goda Grannars formulering av inbjudan till kvällens möte. Hundägare var särskilt inbjudna. – Avsikten är väl inte att ungdomarna skulle jagas med hund – eller? Det var ett viktigt påpekande som Berthel Nordström, mötets ordförande, direkt fick tillfälle att dementera. Tanken var att se hundägarna som en resurs – de går ju ut varje kväll med sina hundar – och om de då upptäcker oroligheter så kan de – när de kommer hem – slå en signal till Nattvandrarna, Nackapolarna eller Polisen och tala om vad som händer. Många Jarlabergsbor kan också från sina fönster se vad som händer och kalla på hjälp – bara de visste vem de kan ringa till.

 

Det beslöts därför att aktuella larmtelefonnummer till polisen, socialtjänsten, Nackapolarna och Nattvandrarna skall skrivas in så snart som möjligt på Goda Grannars hemsida www.jarlaberg.nu . Aktuella telefonnummer skall också sättas upp i fastigheterna. Bostadsrättsföreningarnas styrelser skall informeras så att de kan lägga in larmnumren på sina hemsidor och trycka dem i sina medlemsblad. På det sättet skulle alla Jarlabergsbor kunna medverka till ett tryggare Jarlaberg, som bryr sig om sina ungdomar. 

 

Frågan ställdes om Polisen eller Socialtjänsten verkligen tar tag i de ungdomar som anmäls. Svaret från Lina var att både Polisen och Kommunen lägger ned kraft på detta – men det är viktigt att alla incidenter anmäls. Med många pusselbitar så faller till slut ljuset på de fåtal förövare vi har i Jarlaberg – så att åtgärder kan vidtas.

 

Hediye Güzel (mob:  070-306 66 03)  tar upp namn på intresserade och organiserar så att verksamheten kommer igång.

 

Så slutade mötet i en positiv anda – Berthel sammanfattade – vi som medborgare kanske inte lyckas att hjälpa alla till ett mer anpassat liv – ändå kan vi med engagemang åstadkomma väldigt mycket. Alla engagerade deltagare avtackades för medverkan till en inspirerande kväll.

 

Larmtelefoner:

 

Nackapolisen

   Radiocentralen

 

 

 

08 401 60 00

08 401 69 00

Nackapolarna

070-431 77 30

Larmtelefon

112

 

 

Senast uppdaterad: fredag 10 oktober 2008