Image0011

  

  

  

HUR HITTA I JARLABERG

Adresser

Bostadsrättföreningen

Norr om bussens ändhållplats:

 

Fyrspannsvägen 7 – 51

Illern 1

Fyrspannsvägen 6 – 48

Illern 2

Fyrspannsvägen 50-74

Minken (äldreboende)

Landåvägen 4 –44

Mården 1

Landåvägen 45-77

Mården 2

Landåvägen 1- 43

Radhusen

Trillans väg 2 – 40

Uttern 1

Trillans väg 1 – 51

Uttern 2

Fyrspannsgaraget

Garage 3

Landågaraget

Garage 2

 

 

Söder om bussens ändhållplats:

 

Diligensvägen 2 – 34

Nyckeln 1

Diligensvägen 38 – 72

Nyckeln 2

Diligensvägen 74 – 100

Tullen 1

Diligensvägen 3 – 37

Tullen 2

Diligensvägen 102 – 136

Fjädern 1

Diligensvägen 39 – 67

Fjädern 2

Diligensgaraget

Garage 1

Senast uppdaterad: tisdag 3 oktober 2006