007

 

                       En passionerad Cilla Jahn

                         om konsten i Jarlaberg.

  

Goda Grannars konstvandring i Jarlaberg lördagen den 27/8 2011 blev mycket

uppskattad av det 25-tal personer som hade turen att få plats till visningen.

  

Detta med konst i bostadsbebyggelsen togs upp redan 1937 – började Cilla sin

föreläsning. Då föreslogs att man skulle avsätta 1 % av byggnadskostnaderna

för konstnärlig utsmyckning. Senare utformades reglerna så att man kunde få

dels bidrag med 15:- kr per kvm  – dels lån på 27  kr per kvm. Det har visat

sig att konstnärlig utsmyckning av bostadsområden gör att de boende istället

slipper kostnader för bekämpning av klotter och vandalism. Konstnärlig

utsmyckning medför att människor vårdar sin miljö bättre än i områden utan

estetiska ambitioner.

  

Cilla Jahn berättade att Jarlaberg från början var avsedd att bli ett kolupplag.

Men redan då satt Erik Langby i Nacka kommunledning och med honom som 

samarbetspartner var det inte svårt för HSB att skapa något nytt. I Jarlaberg

skapades bl.a. dessa spännande gårdar som bjuder in till fungerande

mötesplatser vilsam miljö med fruktträd och bärbuskar. Här finns nu c:a 1300 lägenheter med c:a 4 000 boenden.

  

Att den nya bebyggelsen längst ut på klippan mitt emot Djurgårdslandet fick

namnet Jarlaberg kom sig av att man ville etablera en värdig parnass för att

hedra Jarlen – som lämnat sina spår nere vid Järlasjön.

  

Jarlaberg är det sista fina exemplet på hur man kunde bygga exklusivt

utformade hus hopmonterade av enkla och billiga betongelement. Byggnationen

var redan igång när Cilla Jahn kom in i bilden som HSB:s konstansvariga. Hon

upptäckte att  det fanns pengar att hämta enligt ovan  för konstnärlig

smyckning av bostadshus. De som bor i Jarlaberg har också fått betala –

5 kr/månad per lägenhet i 20 år eller sammanlagt 1 200 kr/lägenhet.  

  

Cilla erbjöd de konstnärer hon utvalt 50 000 kr per uppgång. Det blev inte mer

än 0,25 % av byggkostnaden. Hennes insatser innebar att bostadsrättsföre-ningarna tillfördes stora värden. På brf Illerns gård 16 finns exempelvis Peter Dahls tavlor. Hon gav sålunda 50 000 kr för var och en av dem. En tavla av samma klass fick Handelshögskolan vid samma tid betala 1 miljon kr för.

Jarlabergsborna bör betrakta sin konst med aktning och vårda den väl. Andra

områden som Cilla försett med konst är Bofills båge på Södermalm, Västra

Skogalund, Nacka Strand m.fl. Med konst integrerad i bebyggelsen får man ett

vardagligt museum, som alltid är öppet. I Jarlabergs- och Nackastrandsområdet finns nu 68 olika konstnärer representerade och flera hundra konstverk.

  

Att utbilda sig till konstnär är ingen dans på rosor. Det utbildas varje år 94-96

konstnärer i Sverige. De får en 5-årig utbildning. Det visar sig att bara 2-3

stycken av dem kan försörja sig på sin konst. I Jarlaberg finns 14 konstnärer

representerade, som regel en per gård.

 

  

Vi startade konstvandringen på brf Illerns gård 15 framför Elefanten med sin

unge. Den står ute på gräsmattan och är mycket välbesökt av traktens barn.

En av ungarna frågade konstnären en gång varför elefanten inte har någon

rumpa. – Enkelt förstår du – sa Torsten Renqvist – det var slut på pappret.

Med den naturliga förklaringen var barnet helt nöjt. Skulpturen är gjuten i rosa

betong.  

 

                                         013

När Cilla kontaktade den kände konstnären Torsten Renqvist, som bodde i

Kummelnäs i Nacka,  sa han att han inte orkade åta sig en hel gård ensam.

Så det bildades en Renqvist-grupp som bestod av Renqvist, Evert Lindfors,

Domenico Inganni och Mats Åberg. Cilla hade fullt av historier att berätta om

dem alla. Domenico t.ex. var mycket fattig men ändå  mycket hjälpsam.

Konstnärerna i hans omgivning var ofta utan mat, men han lade ut brödsmulor

till duvorna som lockades in i ateljén.Där tog Dominico hand om dem, kryddade

upp dem – bakade in dem i lera – lade in dem i brännugnen – och ut kom perfekt

tillagade kramsfåglar, så att de hungriga konstnärerna kunde få sig ett skrovmål

.

                                             014

I entrén till Fyrspannsvägen 42 står Domenico Ignannis – Grekisk häst – i

brons. Följ gärna med handen över manen och ner över ryggen och känn

ömhetslinjen – var Cillas uppmaning till åhörarna. Ursprungligen fanns bredvid

 hästen en vacker grön växt. Nog skulle det vara pietetsfullt om den ursprungliga konstnärliga tanken kunde återupprättas.

  

Mats Åberg har gjort “Komisbryggan” i brons. Den står i entrén till Fyrspannsvägen 46. Åberg hade anknytning till Åland, där bryggorna var samhällets samlingspunkt. Här står han och hon – bakom dem anlägger en segelbåt.

 

Brons vid tiden för installationen kostade 8 kr/tacka. Numera kostar den 160 kr

Att göra en bronsstaty är en lång process. Först gör konstnären en skiss –

därefter görs en modell i vax – därefter i lera – därefter i papier maché –

därefter i gips, som sedan fraktas till gjuteriet för att gjutas i brons.

Om kostnaden för gjutningen kostar 10 000 kr så kostar hela kostnverket ofta

30 000 kr. Men det kan också kosta 300 000 kr.

  

                                     016

Evert Lindfors har gjort skulpturerna “Safari”. Den sitter i entrén till

Fyrspannsvägen 48. Den är gjord i stengods. När Cilla kom ut till hans gård på

Djurö så låg skulpturerna i gräset på tomten och hade legat där i många år i ur och skur. En del var inte ens brända utan hade bränts i flera års sol.

 

Lindfors bor i Lacost i Provence och på Djurö. Han har arbetat tillsammans med

Torsten Renqvist under ungdomsåren i Frankrike.

 

                                                            017             

                               021

  

                                                  Peter Dahl, Diskussion – sitter i

                                              Fyrspannsvägen 39

  

Peter Dahl, (av goda vänner kallad Petter) var konstnären på modet, när

Jarlaberg byggdes. Han hade just sålt en tavla till Handelshögskolan för 1 miljon

Här kom nu Cilla Jahn och erbjöd hans agent 50 000 kr. Aldrig på tiden – blev

svaret.

 

 

Cilla skrev då ett brev och bad om ett nytt sammanträde. Hej Petter – sa hon

när de träffades. Det här är unikt – vad jag ber Dig om ar att skildra hur det ser

ut bakom alla dessa dörrar. Peter sträckte fram kardan – och

överenskommelsen var gjord.

  

 

                         022

                                             Peter Dahl , Läsvrå

                                              Fyrspannsvägen 48 

 

Torsten Renqvist har gjort skupturen

“Känguren”. Den står i entrén till Fyrspannsvägen 6. Ett exemplar står också i

entrén på Stockholms Universitet, där den för studenterna tjänade som

brevlåda för diverse meddelanden.

                                                                      020

                                               023

I samband med byggnationen vid Nacka strand hade Cilla Jahn också kommit

in på att hjälpa till med utsmyckningen av även hela detta område. Så fick hon

veta att det skulle byggas en stor pir. Hon sökte då ett konstverk som kunde

hålla samman hela området. Naturligt var att hon blickade ut över vattnet mot

Millesgården. Där fann hon en skiss, som från början var ämnad till ett

konstverk utanför FN-byggnaden i New York.

 

Vem skulle kunna färdigställa detta jätteverk, som skulle bli 25 meter högt. Till

slut fick hon veta att en av Milles elever – Marshall Friedrich fortvarande levde – 85 år gammal. Hon fick adress och telefonnummer, men samtalet hamnade hos en tandläkare. Till slut fick hon tag i den riktige konstnären. Jo han var Milles elev – men nej – skojade hon med honom.

 

Det blev åtskilliga resor till USA för att sy ihop projektet. Hon fick också historierna bakom. När Milles höll på att arbeta med konstverket träffade han i Frankrike en gammal fattig eremit, som visade sig vara en akademiker som dragit sig tillbaka från de akademiska striderna i Sorbonne. Nu bodde han utfattig med alla sina böcker i en grotta.

 

Hans ansikte – dennes den fattigaste av de fattiga – gav Milles som anlete till Gud Fader – där han stod på himmelsbågen för att sätta upp de stjärnor, som den pilimariske ängeln vid bågens fot kastade upp till honom. Berättelsen rörde Cilla Jahn själv så djupt att hon faktiskt fällde en liten tår.

 

Olle Nyman har gjort konsten i brf Minken. Han bodde i Saltsjö-Duvnäs där

hans atelje fortfarande är öppen för allmänheten. Där finns också en trevlig

servering. Nyman var konstprofessor i ett 20-tal år. Han var – sa Cilla – den

snällaste person hon någonsin träffat. lBilden visar “Tamburmajoren”. Det är en relief, som passande nog sitter i entrén till äldreboendets festlokal.

  

                                                      024

  

  

Längre in i korridoren sitter en textiltriptyk – se nedan

       

025  026      027

Nacka Stadsvapen –            Den naturliga följden                …. och slutmålet

                Kvarnhjulet                    Rågdegen                             Rågkakan

  

  


Festlokalen i brf Minken blev utformad som en japansk paviljong med rött och guld, som verkligen bjuder in till fest.

                                                028

Kanalen med den nödvändig lufttillförseln till lokalen har försetts med en vacker

vasdekoration.

                                                 029

  

  

Utsmyckningen i brf Mården gård 13 anknyter till Nacka tanke om att staden är en mix mellan storstad och skärgård. Här finns emaljerade utsmyckningar i entréerna som beskriver skroven till olika historiska segelbåtar. I Landåvägen 10 beskrivs båten Beatrice Aurora, 22 m lång och med en segelyta av 150 kvm. På husfasaderna sitter signalflaggor med siffror som anger husets gatunummer.

  

  

030

I brf Mården gård 12 är det Bo Karman som är konstnär. Han fick kämpa

ordentligt för att få sina verk färdiga i tid. Hela gården skildrar hela civilisationens

utveckling alltifrån de gamla grekernas tid. I Landåvägen 45 finns en

bild från början av 1900-talet från Lundatan i Stockholm.

  

  

  

031

I samma entré finns också en jämförelse som visar att på den tiden fick man antingen 2 rum och kök för 525 kr/år i ett hyreshus eller också motsvarande bostad i ett egna hem. Där finns också en ritning på planlösningen.

  

 

                                              032
 

Anna Eilerts konst är utförd i bränd lera. Går man närmare ser man att här är

inristat tecken som kan liknas vid grottmålningarna i Altamira. Konstverken

finns på Trillans väg.

 

  

               033

När vi kom in på gårdshuset i brf Utterns gård 8 då mulnade Cilla Jahn betänkligt. Hade konstnärinnan Elisabet Hasselberg-Olsson fått se det här – sa hon – då hade hon börjat gråta.

 

035

Elisabet är den som gjort Sveriges mest kända textil – den som sitter i

Riksdagens plenisal – “Minnet av ett landskap”. Vi ser den alla när vi på TV ser ett reportage från någon riksdagsdebatt.

  

De tre textilkonstverken i Uttern var dolda bakom bord som skjutits upp mot dem. På senare år har man skyddat dem med glas. Det var ju omtänksamt men samtidigt innebär det att man knappast kan se vad de föreställer därför att fönstren speglar sig i glasen.

  

De tre konstverken är ytterst värdefulla. De är utförda i ofärgat lin, som sänts

in till Elisabeth från hela landet. Genom att välja ut olika naturliga färgschatteringar på linet har hon åstadkommit ett vackert rum med tydlig djupverkan. Något borde egentligen göras för att konstverken skall komma till sin rätt.

  

Cilla hade ändå stor förståelse för att lokalen inte längre är den praktlokal som den var från början och tyckte det kunde vara förståeligt med de förändringar som gjorts. I lokalen sammanträdde Nacka kommunstyrelse ganska ofta på den tiden det begav sig.

  

Allt det roliga har också ett slut. Konstvandringen hade tagit drygt två timmar.

Deltagarna samlades kring kaffe och wienerbröd och talade om den studiecirkel

som snart skall börja om konsten i Jarlaberg. 16 personer har redan anmält sig.

Några till kan möjligtvis få plats. Ledare för studiecirkeln blir Lena Almgren

  

  

                                  009 - Kopia

                                        Lena Almgren

  

  

Hans Wigren, Goda Grannars nye ordförande tackade av Cilla Jahn för en mycket engagerad och intressant visning.

 

 

                                      008

                                         Hans Wigren

                              Ordförande i Goda Grannar

  

 

Vid pennan och kameran

Berthel Nordström

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Konsten i Jarlaberg.

När Norra Jarlaberg byggdes avsattes med för den konstnärliga utsmyckningen. Följ med på en konstvandring !

 

Senast uppdaterad: fredag 15 augusti 2014