5

GODA GRANNARS HÖSTPROGRAM 2015


KREATIVT CAFÉ – konsthantverk

Under ledning av Kerstin Härlin

Torsdagar kl 19.00 den 10/9, 24/9

8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 och 17,12

i festlokalen gård 13 – Landåvägen 4-44

Anmälan till Kerstin Härlin – Tel. 08-718 19 79


Musik och Litteratur

MARIA & HANS

söndagen den 27/9 kl 14.00

i festlokalen gård 13 – Landåvägen 4-44

Anmälan till Britt-Louise Wiberg tel 08-716 15 58


Föreningsmöte med Ärter och Punsch

Torsdagen den 29/10 kl 19.00

i festlokalen gård 13 – Landåvägen 4-44

Anmälan till Jane Frigell på kvällstid tel 08-712 72 75 eller 076-217 68 68


Bokbytardag med kaffe, sång och grannsnack

torsdagen den 12/11 kl 19.00

i festlokalen gård 13 – Landåvägen 4 -44


Stockholms bilder

Henry Lundqvist berättar och visar bilder

söndagen den 29/11 kl 14.00

i festlokalen gård 13 – Landåvägen 4-44

Anmälan till Britt-Louise Wiberg tel 08-716 15 58


GODA GRANNARS FASTA AKTIVITETER HÖSTTERMINEN 2015

Dramatenbiljetter

Beställning av biljetter sker till

Teaterombudet Jane Frigell via mail jp.frigell@hotmail.com , eller per tel. 08-712 72 75 eller på mobil 076-217 68 68.

Bowling

Spela bowling tillsammans.

Kontakta Erik Garnum Tel. 718 15 09