jarlaberg.nu/allmänt/

FAKTA 

Jag har hittat fakta i boken
"Nacka Boken 1991" där texten "Jarlaberg – en gammal
historia" är skriven av Ulf Gillberg, boken finns att köpa på
biblioteket på Nacka Forum.

HISTORIA

Planeringen av att bygga Jarlaberg började redan 1960 av dåvarande markägare,
hans plan utgick dock från att tunnelbanan skulle komma längre än till
Kungsträdgården. Planerna skingrades men kommunen hade dom i sin långsiktigta
plan för bostäder alternativt arbetsplatser.

1978 anlitades Ulf Gillberg för
att finna lösningar för området, parterna som nu "ägde" Jarlaberg
var oense om hur det skulle bli.

Två viktiga frågor i
planeringen av utseedet på husen var upplåtelseformen samt servicestruktur
för ett positivt socialt liv. Hyresrätter skulle finnas under ett
övergångsskede genom att vissa bostadrättslägenheter skulle hyras ut mot
kommunal borgen.

Nu har de flesta egnahem blivit
bostadrätter pga av de statliga belåningssystemet gjort det till en billigare
boendeform.

MILJÖPROTESTER

När programmet var tillräckligt politiskt förankrat framställdes den
för allmänheten, då uppstod svårigheter!

En boende i Nyckelviksområdet
klagade på planen pga risker med oljehanteringen, Miljö- och
Hälsoskyddskontoret menade att gamla soptippen kunde innehålla miljöfarliga
ämnen. Park- och fritidskontoret menade att Nyckelviksområdet skulle slitas
ned av Jarlabergsbefolkningen.

Undersökningar med de experter
inom berörda områden fick i uppdrag att säkerställa dessa
påståenden/klagomål.

Bl.a. fanns det smör utsatt i
området för att se vilken påverkan oljelukten fick på livsmedel,. Soptippen
undersöktes noggrant och andra områden med oljehanteringen nära bostäder
studerades.

Allt ledde till fortsatt
planbyggande, soptippen fick dock grävas bort i sin helhet.

TÄVLING

HSB utlyste en s.k. totalentreprenadtävling, vilket innebar att ett antal
byggare inbjuds att lämna in prissatta förslag som måste följa detaljplanen
och övriga program, men i övrigt får formas fritt.

I detta skede anlitade
Skanska/Skarnes Ulf Gillberg för att göra ett förslag tillsammans med
Skanska. Efter de många år av jobb och bemödande över planerna i Jarlaberg
blev Ulf väldigt glad då deras bidrag till tävlingen vann.

Jarlaberg byggdes under 80 talet
och de första husen var klara runt 1987-1989, Jarlaberg är byggd med samma
betongelementsystem som Västa Orminge, men uttrycket är så radikalt olika.

besökare


151