Styrelsen

Befattn. Namn Telefon e-mail
Ordf. Lena Almgren 073 -645 06 70 lena.g.almgren@gmail.com
Sekreterare Jane Frigell 08-712 72 75 jane.frigell@gmail.com
Kassör Marja-Liisa Asplund 070 -733 14 59 marjalisa.asplund@gmail.com
Styrelseledamot Elisabeth Chuck 076 -318 57 08 chuckan48@gmail.com
Styrelseledamot Hans Wigren 070-899 18 66 hans.wigren@gmail.com
Resurs

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Thomas Macklin

Britt Gustavsson

Elisabeth Bovin

Henry Lundqvist

010-4805770

070-758 86 74

08-661 52 74

070-212 82 83

 

 

 

 

 

thomas.macklin@strukton.se

briggust@gmail.com

elisabeth.bovin@comhem.se

lundqvisthenry@gmail.com

Aktivitetssamordnare:

Revisorer:
Ordinarie Claes Nihlén
Suppleant Göran Wedin
 Valberedning: Kerstin Svensson
Maria Hjalmarsson