Konst i Jarlaberg

 

clip_image00173

Cilla Jahn

 

En passionerad Cilla Jahn om konsten i Jarlaberg.

Goda Grannars konstvandring i Jarlaberg lördagen den 27/8 2011 blev mycket uppskattad av det 25-tal personer som hade turen att få plats till visningen.

Detta med konst i bostadsbebyggelsen togs upp redan 1937 – började Cilla sin föreläsning. Då föreslogs att man skulle avsätta 1 % av byggnadskostnaderna för konstnärlig utsmyckning. Senare utformades reglerna så att man kunde få dels bidrag med 15:- kr per kvm  – dels lån på 27  kr per kvm. Det har visat sig att konstnärlig utsmyckning av bostadsområden gör att de boende istället slipper kostnader för bekämpning av klotter och vandalism. Konstnärlig utsmyckning medför att människor vårdar sin miljö bättre än i områden utan estetiska ambitioner.

Cilla Jahn berättade att Jarlaberg från början var avsedd att bli ett kolupplag.

Men redan då satt Erik Langby i Nacka kommunledning och med honom som samarbetspartner var det inte svårt för HSB att skapa något nytt. I Jarlaberg skapades bl.a. dessa spännande gårdar som bjuder in till fungerande mötesplatser vilsam miljö med fruktträd och bärbuskar. Här finns nu c:a 1300 lägenheter med c:a 4 000 boenden.

Att den nya bebyggelsen längst ut på klippan mitt emot Djurgårdslandet fick namnet Jarlaberg kom sig av att man ville etablera en värdig parnass för att hedra Jarlen – som lämnat sina spår nere vid Järlasjön.

Jarlaberg är det sista fina exemplet på hur man kunde bygga exklusivt utformade hus hopmonterade av enkla och billiga betongelement. Byggnationen var redan igång när Cilla Jahn kom in i bilden som HSB:s konstansvariga. Hon upptäckte att  det fanns pengar att hämta enligt ovan  för konstnärlig smyckning av bostadshus. De som bor i Jarlaberg har också fått betala – 5 kr/månad per lägenhet i 20 år eller sammanlagt 1 200 kr/lägenhet.

Cilla erbjöd de konstnärer hon utvalt 50 000 kr per uppgång. Det blev inte mer än 0,25 % av byggkostnaden. Hennes insatser innebar att bostadsrättsföre-ningarna tillfördes stora värden. På brf Illerns gård 16 finns exempelvis Peter Dahls tavlor. Hon gav sålunda 50 000 kr för var och en av dem. En tavla av samma klass fick Handelshögskolan vid samma tid betala 1 miljon kr för.

Jarlabergsborna bör betrakta sin konst med aktning och vårda den väl. Andra områden som Cilla försett med konst är Bofills båge på Södermalm, Västra Skogalund, Nacka Strand m.fl. Med konst integrerad i bebyggelsen får man ett vardagligt museum, som alltid är öppet. I Jarlabergs- och Nackastrandsområdet finns nu 68 olika konstnärer representerade och flera hundra konstverk.

Att utbilda sig till konstnär är ingen dans på rosor. Det utbildas varje år 94-96 konstnärer i Sverige. De får en 5-årig utbildning. Det visar sig att bara 2-3 stycken av dem kan försörja sig på sin konst. I Jarlaberg finns 14 konstnärer representerade, som regel en per gård.

Vi startade konstvandringen på brf Illerns gård 15 framför Elefanten med sin unge. Den står ute på gräsmattan och är mycket välbesökt av traktens barn.

En av ungarna frågade konstnären en gång varför elefanten inte har någon rumpa. – Enkelt förstår du – sa Torsten Renqvist – det var slut på pappret. Med den naturliga förklaringen var barnet helt nöjt. Skulpturen är gjuten i rosa betong.

clip_image00322

elefanten

När Cilla kontaktade den kände konstnären Torsten Renqvist, som bodde i Kummelnäs i Nacka,  sa han att han inte orkade åta sig en hel gård ensam. Så det bildades en Renqvist-grupp som bestod av Renqvist, Evert Lindfors,

Domenico Inganni och Mats Åberg. Cilla hade fullt av historier att berätta om dem alla. Domenico t.ex. var mycket fattig men ändå  mycket hjälpsam.

Konstnärerna i hans omgivning var ofta utan mat, men han lade ut brödsmulor till duvorna som lockades in i ateljén. Där tog Dominico hand om dem, kryddade upp dem – bakade in dem i lera – lade in dem i brännugnen – och ut kom perfekt tillagade kramsfåglar, så att de hungriga konstnärerna kunde få sig ett skrovmål

clip_image00515

Grekisk häst

clip_image0078

Komisbryggan

I entrén till Fyrspannsvägen 42 står Domenico Ignannis – Grekisk häst – i brons. Följ gärna med handen över manen och ner över ryggen och känn – ömhetslinjen – var Cillas uppmaning till åhörarna. Ursprungligen fanns bredvid hästen en vacker grön växt. Nog skulle det vara pietetsfullt om den ursprungliga konstnärliga tanken kunde återupprättas.
Mats Åberg har gjort “Komisbryggan” i brons. Den står i entrén till Fyrspannsvägen 46. Åberg hade anknytning till Åland, där bryggorna var samhällets samlingspunkt. Här står han och hon – bakom dem anlägger en segelbåt.

Brons vid tiden för installationen kostade 8 kr/tacka. Numera kostar den 160 kr. Att göra en bronsstaty är en lång process. Först gör konstnären en skiss – därefter görs en modell i vax – därefter i lera – därefter i papier maché – därefter i gips, som sedan fraktas till gjuteriet för att gjutas i brons. Om kostnaden för gjutningen kostar 10 000 kr så kostar hela kostnverket ofta 30 000 kr. Men det kan också kosta 300 000 kr.

 

Evert Lindfors har gjort skulpturerna “Safari”. Den sitter i entrén till Fyrspannsvägen 48. Den är gjord i stengods. När Cilla kom ut till hans gård på Djurö så låg skulpturerna i gräset på tomten och hade legat där i många år i ur och skur. En del var inte ens brända utan hade bränts i flera års sol. Lindfors bor i Lacost i Provence och på Djurö. Han har arbetat tillsammans med Torsten Renqvist under ungdomsåren i Frankrike.

clip_image00912

Safari

clip_image0127

Diskussion – sitter i Fyrspannsvägen 39

Peter Dahl, (av goda vänner kallad Petter) var konstnären på modet, när Jarlaberg byggdes. Han hade just sålt en tavla till Handelshögskolan för 1 miljon. Här kom nu Cilla Jahn och erbjöd hans agent 50 000 kr. Aldrig på tiden – blev svaret.

Cilla skrev då ett brev och bad om ett nytt sammanträde. Hej Petter – sa hon när de träffades. Det här är unikt – vad jag ber Dig om ar att skildra hur det ser ut bakom alla dessa dörrar. Peter sträckte fram kardan – och överenskommelsen var gjord.

clip_image0136

Peter Dahl , Läsvrå Fyrspannsvägen 48

Torsten Renqvist har gjort skupturen “Känguren”. Den står i entrén till Fyrspannsvägen 6. Ett exemplar står också i entrén på Stockholms Universitet, där den för studenterna tjänade som brevlåda för diverse meddelanden.

clip_image0147

Känguren

clip_image017

Nacka strand

clip_image019

Nacka strand

I samband med byggnationen vid Nacka strand hade Cilla Jahn också kommit in på att hjälpa till med utsmyckningen av även hela detta område. Så fick hon veta att det skulle byggas en stor pir. Hon sökte då ett konstverk som kunde hålla samman hela området. Naturligt var att hon blickade ut över vattnet mot Millesgården. Där fann hon en skiss, som från början var ämnad till ett konstverk utanför FN-byggnaden i New York.

Vem skulle kunna färdigställa detta jätteverk, som skulle bli 25 meter högt. Till slut fick hon veta att en av Milles elever – Marshall Friedrich fortvarande levde – 85 år gammal. Hon fick adress och telefonnummer, men samtalet hamnade hos en tandläkare. Till slut fick hon tag i den riktige konstnären. Jo han var Milles elev – men nej – skojade hon med honom.

Det blev åtskilliga resor till USA för att sy ihop projektet. Hon fick också historierna bakom. När Milles höll på att arbeta med konstverket träffade han i Frankrike en gammal fattig eremit, som visade sig vara en akademiker som dragit sig tillbaka från de akademiska striderna i Sorbonne. Nu bodde han utfattig med alla sina böcker i en grotta.

Hans ansikte – dennes den fattigaste av de fattiga – gav Milles som anlete till Gud Fader – där han stod på himmelsbågen för att sätta upp de stjärnor, som den pilimariske ängeln vid bågens fot kastade upp till honom. Berättelsen rörde Cilla Jahn själv så djupt att hon faktiskt fällde en liten tår.

Olle Nyman har gjort konsten i brf Minken. Han bodde i Saltsjö-Duvnäs där hans atelje fortfarande är öppen för allmänheten. Där finns också en trevlig servering. Nyman var konstprofessor i ett 20-tal år. Han var – sa Cilla – den snällaste person hon någonsin träffat. l bilden visar “Tamburmajoren”. Det är en relief, som passande nog sitter i entrén till äldreboendets festlokal.

clip_image027

Tamburmajoren

Längre in i korridoren sitter en textiltriptyk – se nedan

clip_image021

Nacka Stadsvapen – Kvarnhjulet

clip_image023

Den naturliga följden Rågdegen

clip_image025

…. och slutmålet Rågkakan

Festlokalen i brf Minken blev utformad som en japansk paviljong med rött och guld, som verkligen bjuder in till fest.

clip_image029

Japansk paviljong

Kanalen med den nödvändig lufttillförseln till lokalen har försetts med en vacker vasdekoration.

clip_image032

Vasdekoration

Utsmyckningen i brf Mården gård 13 anknyter till Nacka tanke om att staden är en mix mellan storstad och skärgård. Här finns emaljerade utsmyckningar i entréerna som beskriver skroven till olika historiska segelbåtar. I Landåvägen 10 beskrivs båten Beatrice Aurora, 22 m lång och med en segelyta av 150 kvm. På husfasaderna sitter signalflaggor med siffror som anger husets gatunummer.

clip_image030

…beskriver skroven till olika historiska segelbåtar

I brf Mården gård 12 är det Bo Karman som är konstnär. Han fick kämpa ordentligt för att få sina verk färdiga i tid. Hela gården skildrar hela civilisationens utveckling alltifrån de gamla grekernas tid. I Landåvägen 45 finns en bild från början av 1900-talet från Lundatan i Stockholm.

clip_image037

…bild från början av 1900-talet

I samma entré finns också en jämförelse som visar att på den tiden fick man antingen 2 rum och kök för 525 kr/år i ett hyreshus eller också motsvarande bostad i ett egna hem. Där finns också en ritning på planlösningen.

clip_image035

1900-talet

Anna Eilerts konst är utförd i bränd lera. Går man närmare ser man att här är inristat tecken som kan liknas vid grottmålningarna i Altamira. Konstverken finns på Trillans väg.

clip_image039

Konstverken finns på Trillans väg

När vi kom in på gårdshuset i brf Utterns gård 8 då mulnade Cilla Jahn betänkligt. Hade konstnärinnan Elisabet Hasselberg-Olsson fått se det här – sa hon – då hade hon börjat gråta.

clip_image040

brf Utterns gård 8

Elisabet är den som gjort Sveriges mest kända textil – den som sitter i Riksdagens plenisal – “Minnet av ett landskap”. Vi ser den alla när vi på TV ser ett reportage från någon riksdagsdebatt.

De tre textilkonstverken i Uttern var dolda bakom bord som skjutits upp mot dem. På senare år har man skyddat dem med glas. Det var ju omtänksamt men samtidigt innebär det att man knappast kan se vad de föreställer därför att fönstren speglar sig i glasen.

De tre konstverken är ytterst värdefulla. De är utförda i ofärgat lin, som sänts in till Elisabeth från hela landet. Genom att välja ut olika naturliga färgschatteringar på linet har hon åstadkommit ett vackert rum med tydlig djupverkan. Något borde egentligen göras för att konstverken skall komma till sin rätt.

Cilla hade ändå stor förståelse för att lokalen inte längre är den praktlokal som den var från början och tyckte det kunde vara förståeligt med de förändringar som gjorts. I lokalen sammanträdde Nacka kommunstyrelse ganska ofta på den tiden det begav sig.

Allt det roliga har också ett slut. Konstvandringen hade tagit drygt två timmar. Deltagarna samlades kring kaffe och wienerbröd och talade om den studiecirkel som snart skall börja om konsten i Jarlaberg. 16 personer har redan anmält sig. Några till kan möjligtvis få plats. Ledare för studiecirkeln blir Lena Almgren

Lena Almgren

Lena Almgren

 

Hans Wigren, Goda Grannars nye ordförande tackade av Cilla Jahn för en mycket engagerad och intressant visning.

Hans Wigren Ordförande i Goda Grannar

Hans Wigren
Ordförande i Goda Grannar

 

Vid pennan och kameran
Berthel Nordström

 

 

'Konst' has no comments

Bli först att kommentera detta inlägg!

Vill du dela dina tankar?

Your email address will not be published.

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners.
Old Paper by ThunderThemes.net