KALLELSE

Funktionärer till sommarfesten kallas till informationsmöte

måndag 21 augusti kl 19  Landåvägen 4-44, Gård 13.

Ännu ej anmälda funktionärer är också välkomna!

Festkommittén


Copyright 2015 Jarlaberg.nu. by Net Partner 011 AB