Articles by Marjalisa


ÅRSAVGIFTEN 2019

  Bästa medlemmar och även blivande medlemmar! Årsavgiften för år 2019 skall betalas in senast under mars månad, 100:-/år och person.  Plusgiro 628 58 95-6 Välkomna till nytt år med nya evenemang!

Kalendarium våren 2019

Med reservation för ändringar Kalendarium Goda Grannar våren 2019 19 febr  Föredrag av Christina Olsson om gamla Kvarnholmen 10 mars  Cabaret Jarlaberg med Belmantrubaduren Thord Linde 11 april  Film med Henry Lundqvist x maj    Årsmöte datum ej bestämt x juni  Ej bestämt!

Cabaret Jarlaberg

Cabaret Jarlaberg , söndag 21 oktober kl 15, ingen föranmälan. Maria Hjalmarson sjunger och Lasse Örback ackompanjerar  Hasse o Tage sånger, Beppe Wolgers sånger, Povel Ramel sånger m.m. Plats:   Träffen/ Rotundan Fyrspannsvägen 72 Biljetter 60:-/ person, barn gratis. Kaffe o bakverk ingår. Alla Jarlabergare välkomna!    Goda Grannar Info finns på anslagstavlorna.