KALLELSE till  GODA GRANNARS årsmöte 2017

11 maj    kl 19

i gårdslokalen,  Gård 13   Landåv. 4-44

Välkomna!

Styrelsen i Goda Grannar

 


Copyright 2015 Jarlaberg.nu. by Net Partner 011 AB